Organisasjon

Organisasjonsinformasjon

 

Jevnaker IF Skøyter

Besøksadresse:     Jevnaker Stadion

Organisasjonsnr:  986866981

Bankkonto:            20306600819

Telefon:                  97682497

E-post:                    jevnaker.if.skoyter@gmail.com

Hjemmeside:         http://jevnakerskoyter.com